DE NYESTE PRESSE BILLEDER


Billeder kan downloades og anvendes af pressen i medier der tilslutter sig pressenævnet.
Anden anvendelse kræver forudgående aftale med Odsherred Konservative 

Sammen om velfærd i Odsherred


Skal vi bevare det nuværende velfærdssamfund uden fortsat stigende skatter, bliver man nødt til at anvende velfærden på de grupper med de åbenlyse behov. Det vil sige børn og unge, syge og de ældre. Det betyder, at man fra kommunalt hold bør reducere engagementet i aktiviteter, der ikke er rettet mod disse grupper.


Det betyder, at vi i den erhvervsaktive alder i højere grad selv må sikre det, vi forstår ved velfærd. Odsherreds enestående og varierede natur skal sikres for fremtiden. Derfor skal der være en balance mellem naturen og udbygningen af vores erhvervsliv, herunder landbrug og turisme. En del af denne balance er at sikre, at satsningen på turisme ikke medfører, at der opstår “spøgelsesbyer” udenfor turistsæsonen.
Målet er at gøre Odsherred til et bedre sted at arbejde, bo og holde fri i.

Sammen om Odsherred Kommune


Vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, som danner rammen om familiernes og virksomhedernes hverdag i Odsherred. Det er kommunen, der sørger for, at der er asfalt på vejene, rent vand i hanerne, belysning i byerne, at kloakken fungerer, skraldespanden bliver tømt og selvfølgelig, at vi tager hånd om de gamle, de unge og meget mere.

Det er derfor ikke ligegyldigt, hvem der bestemmer, når de lokale beslutninger skal træffes for beslutningerne påvirker både din, din familie og venners hverdag.


Som folkevalgte skal vi have modet til at trænge ind til kernen og vælge hvilke opgaver, der er fornuft i, at kommunen skal løse og hvor og når det offentlige skal levere de basale ydelser.
Vi kender alle til udtrykket “det må kommunen betale”. Vi skal bare huske, at ingenting er gratis – alt koster penge. Det er dig, det er mig – ja det er os alle sammen, når kommunen betaler.